Meteen naar de inhoud

Weet waarom je eet

Tijdens mijn studie Vrouwenstudies aan de UU in de jaren ’90 heb ik mij verdiept in eetproblematiek en behandelswijzen daarvan. Niet in de laatste plaats omdat ik in die tijd zelf –zoals zo mooi gezegd– ervaringsdeskundige was. Ruim zes jaar lang heb ik last gehad van elkaar afwisselende periodes van anorexia en boulima. Bij de reguliere hulpverlening vond ik weinig begrip voor wat er werkelijk in mij omging en veel sturing naar wat door anderen werd gezien als wenselijk. Voor mij persoonlijk lag de oplossing in het mij spiritueel ontwikkelen.

Door meditatie, lichaamswerk en heel veel zelfreflectie leerde ik weer vriendelijk naar mezelf kijken en kwam ik dieper in contact met mijn gevoelens. Zo heb ik langzaam maar zeker onverwerkte gebeurtenissen en patronen uit mijn leven een plekje weten te geven en geleerd om mij aan de basis van mijn zijn weer veilig te voelen. Nog meer dan voorheen ben ik door deze periode gefascineerd geraakt door de vraag: ‘wat maakt dat mensen al dan niet tot bloei kunnen komen en wat is de rol die een hulpverlener in dit proces kan spelen?’

Op drie manieren geef ik begeleiding aan mensen met een eetstoornis.

1. Persoonlijke begeleiding in mijn eigen praktijk.

2. Weet waarom je eet – een driedaags programma dat ik samen met mijn collega Joyce van der Lelie ontwikkeld heb voor mensen die hun eigen eetgedrag nader onder de loep willen nemen. Vaak zijn dat mensen die – net als ik – een omgang met eten hebben ontwikkeld waarvan ze weten dat het ongezond is: teveel eten of juist te weinig of zeer onregelmatig en met veel spanning. In ons programma – weet waarom je eet – genaamd, hebben wij onze inzichten en werkvormen uit vele verschillende bronnen gehaald, maar systemisch werk speelt wel de hoofdrol in het persoonlijke onderzoeksproces dat iedere deelnemer onderneemt naar de achtergronden van zijn of haar verstoorde eetgedrag.

3.  Bijna vijf jaar lang heb ik als vrijwilliger bij de organisatie Ixta Noa de Zelfhulpgroep begeleid. Sinds najaar 2017 is de groep overgenomen door andere vrijwilligers. De zelfhulpgroep van Ixta Noa in Utrecht komt elke dinsdagavond bij elkaar bij Enik Recovery College in de Vaartsche Rijn straat. Aan deelname aan deze groep zitten géén kosten verbonden. Heb je interesse in de zelfhulpgroep? Via deze link kun je je aanmelden.