Meteen naar de inhoud


Palliatieve begeleiding

Wat te doen als je hoort dat je uitbehandeld bent? Bewust of onbewust ga je je dan toch voorbereiden op de dood. Levensvragen dringen zich op. Je gaat de keuzes die je in je leven hebt gemaakt opnieuw wegen, de relaties die je hebt gehad, er kan sprake zijn van spijt over bepaald gedrag, wroeging over gemiste kansen – allerlei facetten uit het leven kunnen in de laatste periode weer boven komen.

Behalve het verleden, kan ook de toekomst zorgen baren. Zeker als je dierbaren moet achterlaten voor wie je je verantwoordelijk voelt. Hoe gaat het verder met mijn kinderen? Redt mijn partner het in z’n eentje?

In zo’n situatie zijn zingevingsvragen onontkoombaar. Aandacht hebben voor die spirituele, levensbeschouwelijke of religieuze vragen van patiënten en hun naasten is dan ook een elementair onderdeel van palliatieve zorg. Ik bied begeleiding in de voorlaatste maar ook in de allerlaatste levensfase. In de praktijk betekent dat vooral luisteren naar het levensverhaal, helpen opmaken van de levensbalans, praten over de levensbeschouwelijke vragen die spelen, over een eventuele euthanasiewens of over de visie op het leven na de dood. Ook het praten over geloofstwijfel of geloofsverdieping kan onderdeel zijn van de spirituele zorgverlening. Een ander belangrijk aspect betreft het afscheid nemen, het loslaten van het leven. Ook bied ik steun aan nabestaanden.

Sinds januari 2015 zit Geestelijke begeleiding in het Palliatieve zorgpakket van de zorgverzekeraars voor mensen die thuis sterven. In onderaannemerschap van uw thuiszorgorganisatie kan ik als geestelijk verzorger u en uw naasten bijstaan in deze laatste levensfase.